ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI RIPORT 2021

A hazai sós ropogtatnivalók piacának vezető gyártójaként kiemelt felelősséggel kezeljük az alapvető élelmiszerbiztonsági követelményeknek való megfelelés mellett a vállalatunk környezetre gyakorolt hatásait, beleértve az energiafelhasználással összefüggő környezeti terhelések csökkentését, mindezekkel összefüggésben, a győri gyárunkban az energiateljesítmény növelését, hatékony energiagazdálkodás működtetését.

Az Intersnack Magyarország Kft. energetikai szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként a 122/2015 rendelet alapján évente beszámol a megelőző tárgyévben végzett energiahatékonysági fejlesztései, valamint az alkalmazott üzemeltetési megoldásai által elért energiamegtakarítási eredményeiről..

 

A sűrített levegő hálózaton a veszteséghelyek detektálása rendszeresen történik karbantartási folyamatok részeként, a szivárgási veszteség időarányosan az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat.

 

A 2021-ben történt gyártási folyamatok hatékonyságnöveléséhez, valamint az egyéb eszközök és berendezések beszerzéséhez és üzembe állításához kapcsolódóan az energiamegtakarítások jelenleg nem számszerűsíthetőek.

A vállalaton belül az Energetikai munkacsoport által történik meg az energetikával összefüggő feladatok dokumentált módon történő ellátása, figyelembe véve a belső, az anyavállalati, valamint a szabványos követelményrendszereket. 

 A munkatársi energiatudatosság folyamatos fejlesztése érdekében szemléletformáló kampányok, valamint oktatások történnek.

Budapest, 2022.05.16.

                                     Kékedi Bertalan

Műszaki Vezető