Intersnack Magyarország Kft.

Impresszum

Intersnack Magyarország Kft.

Alíz u. 1.
Budapest 1117, Hungary

Tel: 06 1 204-5945
Fax: 06 1 204-5965

Levélcím: 1509 Budapest, Pf. 28.
E-mail: chio@chio.hu

Adószám: 10587160-2-44
Cégjegyékszám: 01-09-078415

Adatvédelmi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog:

Az Intersnack Magyarország Kft. internetes honlapját tájékoztatás és kapcsolatépítés céljából hozta létre és üzemelteti. A honlap szerzői jogi védelem alatt áll, az azzal kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlása az Intersnack Magyarország Kft. kizárólagos joga. A honlap üzleti célú felhasználása egészében és/vagy részleteiben az Intersnack Magyarország Kft. előzetes írásos engedélye nélkül is tilos. Az Intersnack Magyarország Kft., amennyiben a honlap látogatója jelen szabályokat elfogadja, és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap természetes személy látogatója a honlap oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Az engedély nem terjed ki arra, hogy a honlap látogatója az oldalakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a honlap egy eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.

 

Felhasználási engedély:

A honlapon található árujelzők, márkanevek, logók mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja a düsseldorfi székhelyű Intersnack Group holding. Ezen megjelölések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a védjegyjogosult előzetes, külön írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

 

Változtatás joga:

Az Intersnack Magyarország Kft. fenntartja magának annak jogát, hogy a honlapon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. Az Intersnack Magyarország Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlapon elérhető információ napra kész legyen. Az Intersnack Magyarország Kft. nem vállalja a felelősséget a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, az Intersnack Magyarország Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

 

Információk gyűjtése és felhasználása:
 
Az Intersnack Magyarország Kft. csak abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait, ha a honlap látogatója megadta azokat. Az Intersnack Magyarország Kft. jogosult az önként megadott adatok felhasználására, szem előtt tartva az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. Az Intersnack Magyarország Kft.-nek nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Tekintettel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről. Amennyiben a honlap látogatója adatait - elsősorban e-mail címét - rendelkezésünkre bocsátotta, úgy az Intersnack Magyarország Kft., illetőleg egy általa megbízott cég kapcsolatba léphet vele. Az adat tulajdonosa az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az Intersnack Magyarország Kft. marketing osztályától kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

 

Linkek:

Az Intersnack Magyarország Kft. nem felelős olyan külső honlapok tartalmáért, amelyek az Intersnack Magyarország Kft. honlapjáról link-en keresztül elérhetők. Az Intersnack Magyarország Kft. nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

 

Biztonság:

Az Intersnack Magyarország Kft. minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy ügyfelei személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való, a vállalaton belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak egyes személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben. A jelen jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak az Intersnack Magyarország Kft. honlapjára vonatkozik.

 

Felelősség korlátozása:

Az ügyfelek a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, az Intersnack Magyarország Kft. az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt az Intersnack Magyarország Kft. szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. Az Intersnack Magyarország Kft. a jelen honlap használata során az ügyfélnél felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

 

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.